NNDSWO Advisory Committee
Tennure: 2073-2078
       
S.N Name Designation Address
1 Bhakta Bahadur Bishwakarma Chief Advisor Khotang
2 Devnarayan Ghatani Advisor Jhapa
3 Hon. Bijul Kumar BK (Dulal) Advisor Dang
4 Parshuram B. Pokharel Advisor Kaski
5 Hon. Khadga Bahadur Basyal Advisor Surkhet
6 Sher Bahadur Bishwokarma Advisor Chitwan
7 Dr. Bidhyanath Koirala Advisor Kathmandu
8 Dr. Ramesh Acharya Intl. Advisor Dailekh
       
       
NNDSWO Advisory Committee
Tennure: 2068-2073
       
S.N Name Designation Address
1  Hon. Uttar Tamata  Chief Advisor  Darchula
       
       
NNDSWO Advisory Committee
Tennure: 2063-2068
       
S.N Name Designation Address
1  Hon. Uttar Tamata  Chief Advisor  Darchula
       
       
NNDSWO Advisory Committee
Tennure: 2058-2063
       
S.N Name Designation Address
1  Hon. Late Pratap Ram Lohar  Chief Advisor  Darchula
       
       
       
NNDSWO Advisory Committee
Tennure: 2053-2058
       
S.N Name Designation Address
1  Hon. Dr. Kritinidhi Bista  Advisor  Kathmandu
2  Hon. Siddi Bahadur Khadgki  Advisor  Lalitpur
       
       
NNDSWO Advisory Committee
Tennure: 2048-2053
       
S.N Name Designation Address
1  Hon. Dr. Kritinidhi Bista  Advisor  Kathmandu
2  Hon. Siddi Bahadur Khadgki  Advisor  Lalitpur
       
       
       
NNDSWO Advisory Committee
Tennure: 2043-2048
       
S.N Name Designation Address
1  Hon. Dr. Kritinidhi Bista  Advisor  Kathmandu
2  Hon. Siddi Bahadur Khadgki  Advisor  Lalitpur
       
       
NNDSWO Advisory Committee
Tennure: 2039-2043
       
S.N Name Designation Address
1  Hon. Dr. Kritinidhi Bista  Advisor  Kathmandu
2  Hon. Saharshanath Kapali  Advisor  Kathmandu
3  Hon. Hiralal Bishwakarma  Advisor  Sunsari
4  Hon. Siddi Bahadur Khadgki  Advisor  Lalitpur